HCM: +84(28) 39104 996~7 - HN: +84(24) 62512 199 smartbooks@ssaudit.com

Giới thiệu

Cùng nhau tạo chương trình tốt nhất

Chúng tôi cố gắng giải quyết vấn đề kinh doanh của bạn ở mức giá tốt nhất hiện có. Nếu bạn muốn thảo luận về cách chúng tôi có thể cân bằng để giải quyết nhu cầu kinh doanh của bạn, hãy liên hệ với nhóm ngay hôm nay.

Sứ mệnh của nhóm SMARTBOOKS

Đặt sự ưu tiên và cùng hợp tác đưa ra giải pháp tốt hơn cho khách hàng.

Cung cấp dịch vụ chú trọng hiểu quả tài chính, thúc đẩy các mối quan hệ của khách hàng hoặc tạo dựng uy tín cho thương hiệu.

Tạo ra sự cân bằng giữa những gì tốt nhất từ quan điểm công nghệ và những gì tốt nhất cho doanh nghiệp.

Chúng tôi là

Khách hàng là trọng tâm, sáng tạo, hướng đến kết quả, làm việc nhóm, tôn trọng, quan tâm, chính trực

Phan Xuân Trường

Phan Xuân Trường

IT Manager

Lương Trần Tiến

Lương Trần Tiến

Business Analyst

Nguyễn Trọng Tấn

Nguyễn Trọng Tấn

Developer

Tôn Thanh Vân

Tôn Thanh Vân

Developer

Nguyễn Hoàng Giang

Nguyễn Hoàng Giang

IT Manager

Nguyễn Đinh Vương Hoàng

Nguyễn Đinh Vương Hoàng

Business Analyst

Nguyễn Ngọc Sơn

Nguyễn Ngọc Sơn

Developer

Nguyễn Văn Dân

Nguyễn Văn Dân

Developer

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

Developer

Hãy bắt đầu trải nghiệm

Chúng tôi tự hào giới thiệu những sản phẩm tâm huyết

Chúng tôi đảm bảo không gửi tin rác

Call Now Button