HCM: +84(28) 39104 996~7 - HN: +84(24) 62512 199 smartbooks@ssaudit.com

SmartBooks Hóa đơn điện tử

$300

Quy định mới về việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Tất cả các doanh nghiệp sẽ được yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào
Để đảm bảo doanh thu thuế
Tất cả các giao dịch sẽ được thể hiện trên hóa đơn điện tử -> Điều này cam kết đảm bảo doanh thu thuế và tránh trốn thuế.

Why The SmartBooks?

  • Đảm bảo thông tin hợp lý và đáng tin cậy trong các giao dịch;
  • Đảm bảo thông tin hợp lý và đáng tin cậy trong các giao dịch;
  • Thuận tiện vì việc mua hóa đơn giấy cho mỗi giao dịch không còn cần thiết;
  • Không cần phải đợi để nhận hóa đơn trực tiếp hoặc gửi qua EMS;
  • Tuân thủ luật pháp Việt Nam.
  • Có thể tự in hóa đơn.
  • S & S cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng thông qua sự hợp tác với VIETTEL – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông lớn nhất Việt Nam.

Additional information

Languages

VN-EN-KR, VN-EN-CN

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SmartBooks Hóa đơn điện tử”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button