HCM: +84(28) 39104 996~7 - HN: +84(24) 62512 199 smartbooks@ssaudit.com

Giải pháp Quản Lý Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) tối ưu được phát triển bởi Công ty TNHH Tư vấn – Kiểm Toán S&S

SmartBooks

Phát triển từ 2003 – kinh nghiệm 18 năm vận hành, nâng cấp

SMARTBOOKS™  có 5 phân hệ chính

Quản lý sổ sách kế toán

Quản lý nguồn nhân lực và lương

k

Hóa đơn điện tử

Quản lý kho

Hệ thống phê duyệt, quản lý ngân sách

Tùy chỉnh

Chuyên môn hóa để áp ứng được nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Hỗ trợ tài liệu đầy đủ

Bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi mà không nhất thiết phải liên hệ với bất kỳ ai từ phía chúng tôi, điều này có thể mang lại lợi ích cho cả bạn và chúng tôi.

Chuẩn hóa

Có thể áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp

Cập nhật miễn phí

Chúng tôi muốn khách hàng của mình biết rằng khi họ mua phần mềm SmartBooks, bạn sẽ không có phần mềm lỗi thời trong một năm tới.

Hãy trải nghiệm!

Là chủ sở hữu doanh nghiệp, bạn phải luôn kiểm soát tình hình tài chính của công ty và phần mềm kế toán tốt là một bước quan trọng trong hướng đi đó. Đây là một quyết định quan trọng đối với công ty của bạn, vì vậy hãy sử dụng bản demo miễn phí để đánh giá phần mềm cho chính mình, chọn một phần mềm phù hợp nhất với bạn.

Video

 

SMARTBOOKS Danh sách khách hàng

Call Now Button