HCM: +84(28) 39104 996~7 - HN: +84(24) 62512 199 smartbooks@ssaudit.com

SmartBooks Hướng dẫn sử dụng

Chúng tôi có thể giúp gì bạn?

SmartBooks kế toán – Web

Chi tiết: Tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc https://docs.ssaudit.com

1. Giới thiệu

Phần mềm kế toán Smartbooks bao gồm 13 phân hệ chính: Kế toán tổng hợp (GL), kế toán phải trả (AP), kế toán phải thu (AR), kế toán tiền mặt (CA), tài sản cố định (FA), quản lý kho (IN), Hóa đơn bán hàng, Đặt mua (PO), Đặt bán (SO), Hóa đơn điện tử (EInvoice), Thông tin chung, Tiện ích và Cài đặt chung.

Kế toán tổng hợp: Người sử dụng có thể thiết lập, nhập liệu thông tin tài khoản, bút toán kết chuyển và kết xuất báo cáo tài chính.

Kế toán phải trả: Module này cho phép hạch toán các khoản phải thu và theo dõi công nợ thanh toán với nhà cung cấp.

Kế toán phải thu: Module này cho phép hạch toán các khoản phải trả và theo dõi công nợ thanh toán với khách hàng.

Kế toán tiền mặt: Module này cho phép theo dõi tiền vào tiền ra.

Tài sản cố định: Module này cho phép theo dõi tài sản và các khoản chi phí trả trước

Quản lý kho: Module này cho phép theo dõi nhập xuất tồn, tính giá thành, tính giá vốn hàng bán.

Hóa đơn bán hàng: Dùng để tự in hóa đơn GTGT nếu doanh nghiệp đăng ký tự in hóa đơn.

Đặt mua: Cho phép người dùng có thể quản lý nguyên vật liệu cần đặt mua, đã mua, còn phải mua.

Đặt bán: Cho phép người dung quản lý các đơn hàng của khách hàng đặt làm, đã hoàn thành và giao, còn phải giao.

Hóa đơn điện tử: Dùng để nhập hóa đơn bán hàng, phát hành hóa đơn tự động

Thông tin chung: Cho phép người dung tạo các danh mục như loại thuế suất, tỷ giá, nhập số dư đầu kỳ, quyền truy cập tài khoản, thời hạn thanh toán, …

Tiện ích: Dùng để kiểm tra các hóa đơn làm sai, ghi trùng. Sắp xếp lại số chứng từ theo thứ tự.

Cài đặt chung: Dùng để cài đặt một số thông tin chung như: Cấu hình hệ thống, quyền truy cập phân hệ, Đổi mật khẩu, Thông tin công ty, Màn hình truy cập, Quyền truy cập form…

2. Cài đặt

Vui lòng mở trình duyệt web, truy cập vào liên kết và tài khoản chúng tôi đã cung cấp cho bạn. (Nếu chưa có tài khoản, liên hệ chúng tôi để dùng thử 1 tháng)

3. Bắt đầu

Đăng nhập tài khoản, chọn ngôn ngữ và trải nghiệm hệ thống của chúng tôi

 

4. ĐỒNG BỘ HÓA DỮ LIỆU

Đồng bộ hóa dữ liệu là quá trình trao đổi và đồng bộ hóa thông tin giữa nhiều nguồn dữ liệu về 1 máy chủ trung tâm theo 2 chiều dữ liệu (Upload Data – Download Data) bằng thời gian thực.

Chúng tôi sử dụng công nghệ SQL Server Replication để thực hiện quá trình trao đổi và đồng bộ hóa thông tin

Công nghệ SQL Server Replication là một kỹ thuật copy mã hóa dữ liệu từ 1 database này phát tán dữ liệu đến 1 database khác, sau đó giữa các database tiến hành đồng bộ và thống nhất dữ liệu

Công nghệ này thường được sử dụng từ máy chủ đến máy chủ đòi hỏi giao dịch cao, bao gồm: cải thiện khả năng mở rộng và tính sẵn sàng, kho dữ liệu và báo cáo, tích hợp dữ liệu từ nhiều nơi, tích hợp dữ liệu không đồng bộ và giảm tải xử lý hàng loạt. Hợp nhất nhân rộng được thiết kế chủ yếu cho các ứng dụng điện thoại di động hoặc các ứng dụng máy chủ phân phối mà có thể xảy ra xung đột dữ liệu

Quá trình này được thực hiện tự động khi có kết nối Internet từ hệ thống Local và hệ thống Trung tâm.

Cài đặt bao gồm 2 phần:

  • Phần 1: Đặt 1 hệ thống Local tại công ty bạn cần quản lý

  • Phần 2: Hệ thống trung tâm được cài đặt tại hệ thống trung tâm của SSAudit dữ liệu được quản lý 1 cách tập trung tại hệ thống máy chủ trung tâm

Thông tin tại Local, tại công ty của bạn sẽ được đồng bộ hóa và hợp nhất dữ liệu với hệ thống trung tâm thông qua mạng internet bằng giải pháp đồng bộ hóa dữ liệu.

Hệ thống trung tâm của chúng tôi có khả năng khôi phục dữ liệu hệ thống Local vì thế quá trình khôi phục và bảo trì diễn ra 1 cách nhanh chóng dễ dàng qua internet.

Ưu điểm:

  • Kết hợp ưu điểm của cả giải pháp cổ điển Winform và Webform.

  • An toàn dữ liệu và tính sẵn sàng cao của dữ liệu là hết sức cần thiết.

  • Khả năng sao lưu phục hồi dữ liệu, Bảo vệ hệ thống từ xa

  • Thông tin được phản ánh kịp thời chính xác

  • Đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu khi thực hiện truyền thông.

SmartBooks kế toán – Ứng dụng

Chi tiết – Tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc https://local.docs.ssaudit.com

1. Giới thiệu

2. Bắt đầu

Vui lòng truy cập vào ứng dụng đã cài đặt và đăng nhập vào tài khoản đã cung cấp cho bạn (Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy liên hệ chúng tôi để dùng thử 1 tháng)

SmartBooks Nhân sự

Chi tiết – Tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc https://hr.docs.ssaudit.com

1. Giới thiệu

HRM Phiên bản rút gọn

THÔNG TIN NHÂN VIÊN

Thông Tin Nhân Viên
Chuyển Vị Trí
Quản Lý Vi Phạm Kỷ Luật
Quyết Định Thôi Việc
Quản lý hợp đồng lao động

CHẤM CÔNG

Lấy Dữ Liệu Từ Máy Chấm Công
Quản lý làm việc ngoài giờ
Quản lý ca làm việc
Đăng Ký Thai Sản
Quản lý nghỉ
Tính Công

TÍNH LƯƠNG

Tính lương
Sao kê ngân hàng
In bảng lương
Gửi bảng lương qua email
Quyết toán thuế TNCN

BẢO HIỂM

Quản lý sổ bảo hiểm
Báo cáo tăng giảm bảo hiểm

2. Bắt đầu

Vui lòng truy cập vào ứng dụng đã cài đặt và đăng nhập vào tài khoản đã cung cấp (Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy  liên hệ chúng tôi để dùng thử 1 tháng)

3. Server Settings

 

O/S

Windows 2016 server, Windows server 2012  or higher

DBMS

SQL Server

통신 Protocol

TCP/IP

H/W

CPU

Xeon e3 or higher

RAM(Memory)

8GB +(Recommended)

HDD

100  GB or higher

 

SmartBooks Cổng thông tin khách hàng

Chi tiết – Tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc https://smartbooks.ssaudit.com/cp-demo

1. Giới thiệu

Customer portal là một hệ thống hữu dụng để SS Audit có thể tương tác với đối tác. Nó cũng có thể dễ dàng trong tầm tay thông qua sự cộng tác mạnh mẽ và điều này dẫn đến sự hài lòng của khách hàng tốt hơn.

Các quy trình kinh doanh như phân tích và theo dõi doanh thu dễ dàng hơn nhiều vì Customer Portal được xây dựng dựa trên góc nhìn của khách hàng. Hệ thống này có thể thu thập, tích hợp và cung cấp thông tin theo nhu cầu đặc thù của mỗi doanh nghiệp, giúp các đơn vị tìm được cách thức giao tiếp cao cấp và riêng tư. Với chi phí cũng được kiểm soát, thực sự không có nhược điểm nào mà chỉ mang lại lợi ích khi có một Customer Portal chất lượng.

2. Đăng nhập Smartbooks

Vui lòng nhập tên hoặc địa chỉ email đã đăng ký để đăng nhập vào hệ thống. Bạn có thể đánh dấu “ghi nhớ” để dễ dàng đăng nhập vào lần sau. Nếu không có tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua https://smartbooks.ssaudit.com/contact/ , Chúng tôi sẽ phản hồi lại sớm.

SmartBooks Hệ thống phê duyệt

Chi tiết – Tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc Thử nghiệm phê duyệt

1. Giới thiệu

Customer portal là một hệ thống hữu dụng để SS Audit có thể tương tác với đối tác. Nó cũng có thể dễ dàng trong tầm tay thông qua sự cộng tác mạnh mẽ và điều này dẫn đến sự hài lòng của khách hàng tốt hơn.

Các quy trình kinh doanh như phân tích và theo dõi doanh thu dễ dàng hơn nhiều vì Customer Portal được xây dựng dựa trên góc nhìn của khách hàng. Hệ thống này có thể thu thập, tích hợp và cung cấp thông tin theo nhu cầu đặc thù của mỗi doanh nghiệp, giúp các đơn vị tìm được cách thức giao tiếp cao cấp và riêng tư. Với chi phí cũng được kiểm soát, thực sự không có nhược điểm nào mà chỉ mang lại lợi ích khi có một Customer Portal chất lượng.

SmartBooks Hóa đơn điện tử

Chi tiết – Tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc docs.ssaudit.com

1. Giới thiệu

Quy định mới về việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
Tất cả các doanh nghiệp sẽ được yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào
Để đảm bảo doanh thu thuế
Tất cả các giao dịch sẽ được thể hiện trên hóa đơn điện tử -> Điều này cam kết đảm bảo doanh thu thuế và tránh trốn thuế.

Bạn cần thêm chức năng mới hoặc có yêu cầu khác

Khi sử dụng SMARTBOOKS, chúng tôi hỗ trợ chuyển dữ liệu cũ với chi phí thấp nhất.

Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu bạn cần thiết kế, cài đặt, đăng ký mới hoặc tùy chình thêm các báo cáo mới, chức năng mới.

Đã sẵn sàng để bắt đầu

Call Now Button