HCM: +84(28) 39104 996~7 - HN: +84(24) 62512 199 smartbooks@ssaudit.com

SmartBooks Quản lý nhân sự

SMARTBOOKS ™ Nhân sự – một hệ thống quản lý hiệu suất được sử dụng để theo dõi các mục tiêu cá nhân và đưa ra xếp hạng hiệu suất.
Hệ thống trả lương cũng là các công cụ kỹ thuật số cho phép lập kế hoạch kế nhiệm hiệu quả.
Một cách dễ dàng để theo dõi các dữ liệu quan trọng là thông qua các chỉ số hoặc KPI về Nguồn nhân lực
Dữ liệu trong các hệ thống này có thể được sử dụng để đưa ra các quyết định tốt hơn và sáng suốt hơn.
Tạo một hệ thống xuất nhập dữ liệu bề mặt và trực quan. Chúng tôi cố gắng cải thiện khả năng tương thích của người dùng. Do đó, có khả năng thực hành, thích ứng phần mềm một cách dễ dàng.
Phiên bản dựa trên web sẽ được phát triển vào tháng 6 năm 2021 để sử dụng mọi lúc, mọi nơi

Why The SmartBooks?

 • Xác định được những mục tiêu doanh nghiệp và kết hợp với năng lực của nhân viên để đạt được mục tiêu đó.
 • Tạo ra sự liên kết giữa quản trị nguồn nhân lực và kế hoạch chiến lược chung của doanh nghiệp.
 • Phát triển những năng lực cần thiết từ nội bộ doanh nghiệp hoặc tuyển dụng.
 • Đo lượng, cải thiện và cân nhắc những nguồn lực tiếp tục phát triển.
 • Tập trung những nguồn lực nội bộ để tạo lợi thế cạnh tranh.
 • Đã có thể đáp ứng phát triển hiệu quả KPI
 • Tiết kiệm nguồn nhân lực nhân sự
 • Cung cấp hơn 100 báo cáo

Thiết bị đã cài đặt

Khách hàng

THÔNG TIN NHÂN VIÊN

 • Thông Tin Nhân Viên
 • Chuyển Vị Trí
 • Quản Lý Vi Phạm Kỷ Luật
 • Quyết Định Thôi Việc
 • Quản lý hợp đồng lao động

TÍNH LƯƠNG

 • Tính lương
 • Sao kê ngân hàng
 • In bảng lương
 • Gửi bảng lương qua email
 • Quyết toán thuế TNCN

CHẤM CÔNG

 • Lấy Dữ Liệu Từ Máy Chấm Công
 • Quản lý làm việc ngoài giờ
 • Quản lý ca làm việc
 • Đăng Ký Thai Sản
 • Quản lý nghỉ
 • Tính Công

BẢO HIỂM

 • Quản lý sổ bảo hiểm
 • Báo cáo tăng giảm bảo hiểm

Chuyên nghiệp (Đáng tin cậy)

 1. Chương trình phù hợp với hầu hết chuẩn mực kế toán Việt Nam
 2. Phản ánh những thay đổi cơ bản các quy định về kế toán mới nhất
 3. Bảo đảm sự trung thực của dữ liệu bằng việc kiểm tra và  xác thực trong thời gian dài
 4. Có khả năng thiết lập quyền truy xuất dữ liệu tùy thuộc vào chức vụ của người dùng

Hữu dụng (Dễ truy cập)

 1. Sử dụng hệ thống ERP dựa trện nền tảng web đầu tiên ở Việt Nam, vì vậy có thể dễ dàng được sử dụng mọi lúc, mọi nơi (có thể kết nối được với điện thoại di động)
 2. Dữ liệu sử dụng không giới hạn.
 3. Dữ liệu tuyệt đối được bảo mật thông qua Https://

Tiện ích (Sử dụng dễ dàng)

 1. Hỗ trợ  7 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, Hàn, Anh, Trung, Cam, Nhật,  Miến điện.
 2. Tương thích với dữ liệu Excel và các chương trình khác
 3. Giao diện trực quan dễ sử dụng

Đã nắm rõ về mục đích của bạn?

Hãy chia sẽ với chúng tôi! Chúng tôi giúp bạn và tư vấn cho bạn về sự phát triển kinh doanh của bạn.

Call Now Button