HCM: +84(28) 39104 996~7 - HN: +84(24) 62512 199 smartbooks@ssaudit.com

SmartBooks phê duyệt-ngân sách

 • Chuẩn hóa quy trình xử lý nội bộ
 • Tiết kiệm thời gian với việc tạo những quy trình hệ thống liên kết và lặp lại
 • Là một phần hành của các hoạt động kinh doanh

Why The SmartBooks?

Những lợi ích phần mềm phê duyệt SMARTBOOKS™:

 • Kỳ vọng có thể thiết kế quy trình bởi người không nắm chuyên
 • Ghi nhận hiệu quả quy trình phê duyệt
 • Kiểm tra tính xác thực của các đơn đặt hàng.
 • Giao diện thân thiện hướng đến sự đơn giản và hiệu quả.

Những lợi ích phần mềm quản ngân sách SMARTBOOKS™:

 • Có phương thức sử dụng để quản lý tiền.
 • Có một kỹ thuật quản lý so sánh giữa kết quả thực tế và ngân sách
 • Giúp nhà quản lý có thể điều hành nhiều phần hành trong doanh nghiệp.
 • Thúc đẩy sự quản trị theo hướng hoạch định mục tiêu

Hệ thống phê duyệt

 • Cài đặt các bước cần phê duyệt
 • Yêu cầu thanh toán
 • Phê duyệt thanh toán
 • Sổ thu ngân đầu kỳ
 • Đang chờ thanh toán
 • Thu ngân

Báo cáo

 • Báo cáo tiền thu ngân
 • Báo cáo nội bộ – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Ngân sách tiền

 • Danh sách các loại thu chi
 • Nhập liệu các loại thu chi
 • Danh sách mã in
 • Nhập liệu dự toán lưu chuyển tiền tệ
 • Lưu chuyển tiền dự toán so với thực tế
 • Báo cáo nội bộ – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chuyên nghiệp (Đáng tin cậy)

 1. Chương trình phù hợp với hầu hết chuẩn mực kế toán Việt Nam
 2. Phản ánh những thay đổi cơ bản các quy định về kế toán mới nhất
 3. Bảo đảm sự trung thực của dữ liệu bằng việc kiểm tra và  xác thực trong thời gian dài
 4. Có khả năng thiết lập quyền truy xuất dữ liệu tùy thuộc vào chức vụ của người dùng

Hữu dụng (Dễ truy cập)

 1. Sử dụng hệ thống ERP dựa trện nền tảng web đầu tiên ở Việt Nam, vì vậy có thể dễ dàng được sử dụng mọi lúc, mọi nơi (có thể kết nối được với điện thoại di động)
 2. Dữ liệu sử dụng không giới hạn.
 3. Dữ liệu tuyệt đối được bảo mật thông qua Https://

Tiện ích (Sử dụng dễ dàng)

 1. Hỗ trợ  7 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, Hàn, Anh, Trung, Cam, Nhật,  Miến điện.
 2. Tương thích với dữ liệu Excel và các chương trình khác
 3. Giao diện trực quan dễ sử dụng

Đã nắm rõ về mục đích của bạn?

Hãy chia sẽ với chúng tôi! Chúng tôi giúp bạn và tư vấn cho bạn về sự phát triển kinh doanh của bạn.

Call Now Button