HCM: +84(28) 39104 996~7 - HN: +84(24) 62512 199 smartbooks@ssaudit.com

SmartBooks hóa đơn điện tử

Quy định mới về việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Tất cả các doanh nghiệp sẽ được yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào
Để đảm bảo doanh thu thuế
Tất cả các giao dịch sẽ được thể hiện trên hóa đơn điện tử -> Điều này cam kết đảm bảo doanh thu thuế và tránh trốn thuế.

Why The SmartBooks?

 • Đảm bảo thông tin hợp lý và đáng tin cậy trong các giao dịch;
 • Thuận tiện vì việc mua hóa đơn giấy cho mỗi giao dịch không còn cần thiết;
 • Không cần phải đợi để nhận hóa đơn trực tiếp hoặc gửi qua EMS;
 • Tuân thủ luật pháp Việt Nam.
 • Có thể tự in hóa đơn.
 • S & S cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng thông qua sự hợp tác với VIETTEL – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông lớn nhất Việt Nam.

Devices Installation

Clients

Smartbook Kế toán phải thu/ Bán hàng (kho)

VIETTEL platform

Smartbook E-Invoice

Chuyên nghiệp (Đáng tin cậy)

 1. Chương trình phù hợp với hầu hết chuẩn mực kế toán Việt Nam
 2. Phản ánh những thay đổi cơ bản các quy định về kế toán mới nhất
 3. Bảo đảm sự trung thực của dữ liệu bằng việc kiểm tra và  xác thực trong thời gian dài
 4. Có khả năng thiết lập quyền truy xuất dữ liệu tùy thuộc vào chức vụ của người dùng

Hữu dụng (Dễ truy cập)

 1. Sử dụng hệ thống ERP dựa trện nền tảng web đầu tiên ở Việt Nam, vì vậy có thể dễ dàng được sử dụng mọi lúc, mọi nơi (có thể kết nối được với điện thoại di động)
 2. Dữ liệu sử dụng không giới hạn.
 3. Dữ liệu tuyệt đối được bảo mật thông qua Https://

Tiện ích (Sử dụng dễ dàng)

 1. Hỗ trợ  7 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, Hàn, Anh, Trung, Cam, Nhật,  Miến điện.
 2. Tương thích với dữ liệu Excel và các chương trình khác
 3. Giao diện trực quan dễ sử dụng

Đã nắm rõ về mục đích của bạn?

Hãy chia sẽ với chúng tôi! Chúng tôi giúp bạn và tư vấn cho bạn về sự phát triển kinh doanh của bạn.

Call Now Button