SmartBooks Logo

CUSTOMERS - Customer Detail

Customer Detail: CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG HCMC CE COMPLEX

Amount Remaining Receivable
Total YTD Sales

Recent Activity

Customer COMBINE by Month

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG HCMC CE COMPLEX

Address: Lô I-11, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, P Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP HCM, VN.


Phone (090) 520-1945

Fax

Other information
  • Tax code: 0313055543
  • Tax: VAT10EX
  • Term: Thanh toán trong 30 ngày
  • Email: thuthao.dam@samsung.com;hoangphuc.ph@samsung.com;sehc.acc@samsung.com;ngocly.rb@gmail.com;ngan.kheo@samsung.com;Datthanh.n@samsung.com;Tung.ltx@samsung.com;ngochau.vo@samsung.com;minhluc.n@samsung.com;trangtraninzi93@gmail.com;idh4998@inzi.co.kr

Description

Show the detail information of customer
Amount Remaining Receivable
Receivable is remaining for this customer currently
Total YTD Sales
Total sales this year to this customer
Customer by Month chart
Sales Amount and Receivable remaining month by month
Nội dung

Amount Remaining Receivable
Phải thu còn lại theo khách hàng đến thời điểm hiện tại
Total YTD Sales
Tổng doanh thu bán hàng từ đầu năm
Biểu đồ theo tháng
Doanh thu bán hàng và phải thu theo từng tháng