SmartBooks Logo

VENDORS - Vendor Detail

Vendor Detail: CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIA CÔNG POSCO VIỆT NAM-CHI NHÁNH ĐỒNG NAI-VHPC

Amount Remaining Receivable
Total YTD Purchase

Recent Activity

Vendor COMBINE by Month

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIA CÔNG POSCO VIỆT NAM-CHI NHÁNH ĐỒNG NAI-VHPC

Address: KCN Nhơn Trạch 5, X.Long Thọ, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai, Việt Nam.


Phone (025) 135-69350

Fax

Other information
  • Tax code:
  • Tax:
  • Term: Thanh toán trong 30 ngày
  • Email:

Description

Show the detail information of vendor
Amount Remaining Payable
Payable is remaining for this vendor currently
Total YTD Purchase
Total purchases this year to this vendor
Vendor by Month chart
Purchase Amount and Payable remaining month by month
Nội dung

Thông tin chi tiết nhà cung cấp

Amount Remaining Payable
Phải trả còn lại đến thời điểm hiện tại của nhà cung cấp
Total YTD Purchase
Tổng mua hàng từ đầu năm của nhà cung cấp
Biểu đồ theo tháng
Mua hàng và phải trả còn lại theo từng tháng